ADMIN TRUM

Tôi có thích đọc truyện từ khi còn rất nhỏ.Đối với tôi truyện mang rất nhiều màu sắc,một thế giới rất khác so với cuộc sống mà chúng ta đang sống.Trang web này là những bài viết review,đánh giá,giới thiệu,hay sploider mà tôi sưu tập,dịch,hay chính mình viết.Mong hãy đón nhận nó.