Ngai vàng bỏ trống của Mary Geoise và ý nghĩa của nó.

Ngai vàng bỏ trống là một ngai vàng được cho là nằm ở trung tâm của thế giới. Nó được giữ trên đỉnh của một nên bậc thang 3 cấp, và có một số thanh kiếm và rìu được cắm ở tầng thứ nhất và ba.

20 vũ khí ngay trước ngai vàng tượng trưng cho những người tạo ra Chính phủ Thế giới, và ngai vàng đại diện cho một tuyên bố hòa bình mà không ai sẽ nắm quyền kiểm soát toàn bộ thế giới. Khi họ đến Reverie, tất cả hoàng gia phải cam kết không lên ngôi báu này.

Đặc điểm của ngai vàng


Một điều chúng ta nhận thấy từ chương này là cách xây dựng ngai vàng. Đầu tiên, nó có hai tay vịn trong hình dạng của một con sư tử, hoặc có thể là cá ngựa / sư tử. Tôi đã cố gắng tìm ý nghĩa của con sư tử như một biểu tượng trong One Piece nhưng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Trong mọi trường hợp, điều này có nghĩa là không có gì vì sư tử nói chung là một biểu tượng của hoàng gia.

 Thứ hai, và quan trọng nhất, khi nhìn lên phía trên ngai vàng, chúng ta có thể quan sát các đốm trắng trên nền đen, mà đối với tôi dường như là một tham chiếu đến các hòn đảo và có thể hoạt động như một bản đồ không thể giải mã được. Số lượng các hòn đảo lên tới 33, có lẽ là tổng số đảo trong Grand Line.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *