One Piece 927 điểm nhanh qua nội dung.

One Piece 927 điểm nhanh qua nội dung

  • Thuật hạ của Kyoshiro lãng phí thức ăn.
  • Là một đầu bếp Sanji không cho phép điều đó nên đã cùng Franky đánh gục bọn chúng.
  • Mặc dù Kyoshiro biết thuộc hạ của mình bị đánh bại nhưng hắn ta đang bận rộn trong bữa tiệc của Orochi.
  • Do đó,hắn yêu cầu Queen gởi một tên tới nơi Sanji và Franky đã đánh bại thuộc hạ của mình.
  • Kĩ Nữ bậc nhất Wano lộ diện.

  • Cuối cùng là hình ảnh Orochi xuất hiện dưới với cái bóng có hình dạng Yamata no Orochi

 

Nếu quả thực Orochi  có 8 cái đầu thật thì với cái giả thuyết tôi đã đọc đâu đó về khả năng “Râu đen” ăn được trái ác quỷ khác, nhờ đã ăn một trái ác quỷ chó ba đầu Cerberus có khả năng cao là Orochi  có nhiều năng lực nữa.Nhưng mà đối với tôi giả thuyết về trái ba đầu của Râu Đen không chắc chắn lắm.Quá nhiều điều phi lí khi Oda đã nói là “không thể ăn thêm một trái ác quỷ khác”.

Thông tin chúng tôi đã thu thập cho đến bây giờ giống như ở trên, ngay sau khi có thể  thông tin mới, chúng tôi sẽ cập nhật và thêm nếu cần thiết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *