One Piece : Băng mũ rơm và động vật tượng trưng của họ.

Trong một câu hỏi của SBS, một người hâm mộ đã hỏi những con vật nào mà băng mũ rơm sẽ giống nhất. Khi câu hỏi này lần đầu tiên được hỏi, Mũ Rơm có 6 thành viên. Tại một SBS sau đó, Oda đã cung cấp các động vật khác cho các thành viên còn lại. Màu sắc của Chương 651 mô tả mỗi Mũ Rơm như một con thú sau thời gian. Một số động vật của băng được thay đổi, nhưng một số vẫn giữ nguyên.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *