Mini story One Piece : Hành trình chinh phục không gian của Enel

Ministory là các câu chuyện nhỏ được chính tác giả Eiichiro Oda vẽ ngay trên các bìa của các chapter One Piece. Những câu chuyện trong mini series cũng song song với câu chuyện chính, và hoàn toàn được tính trong cốt truyện. Đây là câu chuyện về hành trình chinh phục không gian của Enel.

Chương 1 : Đi tìm thiên đương mới.

Chương 2 : Đây đúng là nơi ta tìm .

Chương 3 : Những cái hố và dấu hiệu của sự cư trú.

Chương 4 :Có ai đó trong này .

Chương 5 : Bây giờ tấn công thôi .

Chương 6 : Thật đáng xấu hổ , nó vẫn sống !!

Chương 7 : Thiếu úy Spency bỏ đi khi đối mặt với kẻ thù.

Chương 8 : Một bãi chiến trường.

Chương 9 : Có ai đang đến.

Chương 10 : Thiếu úy Spency bị tấn công bởi Hải tặc không gian.

Chương 11 : Hải tặc không gian tấn công Enel.

Chương 12 : Ở đây ai hỗn láo thì sẽ nhận được sự trừng phạt của Thần.

Chương 13 : Cái gì nổ vậy?

Chương 14 : Tàu của ta !!!

Chương 15 : Thêm những hải tặc không gian.

Chương 16: Có kẻ địch.

Chương 17 : Cuộc sống đang hứa hẹn ta – Cái ngày mà ta được sinh ra trên đảo Trí tuệ.

Chương 18 : Cùng ngắm trăng nào.

Chương 19 : Một vụ nổ lớn trên Mặt trăng khi họ đang ngắm nó.

Chương 20 : Chết vì vụ nổ trên Mặt trăng , chia tay Tears.

Chương 21 : Được rồi , đi lên mặt trăng.

Chương 22 : Bị hải tặc không gian chặn đường.

Chương 23 : Bọn chúng quá mạnh .

Chương 24 : Sự trừng phạt của Thần.

Chương 25 : Kết thúc.

Chương 26 : Hỗn láo!!

Chương 27 : Tôi muốn nói cảm ơn !!

Chương 29 : Bây giờ , tấn công.

Chương 29:Oh!! Có một cái lỗ .

Chương 30 : Khám phá nơi này xem.

Chương 31 : Một nền văn minh bị bỏ quên trong bóng tối.

Chương 32 : Bây giờ , tấn công thành phố .

Chương 33 : Năng lượng chạy vào những cỗ máy cổ.

Chương 34 : Nạp năng lượng thành công . Cảm ơn ! ?

Chương 35 :Học những hình vẽ cổ . Có vẻ như người mặt trăng có cánh.

Chương 36 : Tên thành phố là Bilka.

Chương 37 : Nhìn xung quanh , Ta có một đội quân.

Chương 38 : Đầy đủ nhiên liệu . Đội quân của Enel , NGHIÊM!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *